Czym różni się audyt zewnętrzny od audytu wewnętrznego

W dużych firmach i organizacjach co jakiś czas organizowane są kontrole, których celem jest między innymi sprawdzenie przestrzegania ważnych przepisów, regulacji prawnych, dotyczących na przykład działu finansowego. Ta kontrola to nic innego jak audyt. Można mówić o audytach zewnętrznych i wewnętrznych. Te pierwsze prowadzone są przez kontrolerów z różnych ważnych nadrzędnych organizacji, urzędów. Te drugie to zadania najczęściej pracowników firmy, którzy tworzą wewnętrzny dział kontroli.

Co daje wewnętrzna kontrola w firmie?

Zewnętrzny dział kontrolerów w firmie to jedna z ważniejszych komórek. Z pewnością jej funkcjonowanie może usprawnić bardzo wiele aspektów, bo generalnie audytorzy wewnętrzni skupiają się nie tylko na wyszukiwaniu błędów, wskazywaniu nieprawidłowości z przeszłości, ale szukają też rozwiązań i usprawnień na przyszłość. Ich zadaniem jest między innymi oszacowanie ryzyka. Zarządzanie ryzykiem to jedna z ważniejszych kwestii związanych z ekspansją firmy i podejmowanymi przez nią działaniami. Analizowaniem tego wszystkiego zajmują się właśnie wewnętrzni kontrolerzy.

Audyt zewnętrzny – co daje firmie i organizacji?

Czasami na firmę lub organizację, lub po prostu instytucję, pada cień strachu, bo szykowana jest kontrola z zewnątrz. Najczęściej jest ona zapowiadana z pewnym wyprzedzeniem, co pozwala na przygotowanie się. Tydzień czy dwa tygodnie poprzedzające pojawienie się w organizacji kontrolerów z zewnątrz można poświęcić na przeanalizowanie dokumentów i usunięcie ewentualnych nieprawidłowości. Później będzie już po prostu za późno, bo kontrolerzy przez określony czas będą bardzo skrupulatnie badać dokumenty z danego działu lub po prostu wszystko w firmie. Taka sytuacja może dotyczyć tylko wybranych obszarów lub funkcjonowania organizacji lub instytucji w całości. Niejednokrotnie audyty trwają wtedy nawet do kilku tygodni – https://www.pwc.pl/pl/uslugi/audyt.html, podczas których każdego dnia kontrolę pojawia się we wskazanym przez kierownictwo firmy czy organizacji miejscu i dokładnie wertuje kolejne partie dokumentów.