Czym jest XBRL?

Zgodnie z ogłoszeniem Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, każdy emitent w UE zobowiązany jest do raportowania sprawozdań finansowych w formacie XBRL. Początkowo wymóg miał wejść w życie 1 stycznia 2020 roku. Jednak w związku z sytuacją pandemiczną spowodowaną wirusem COVID-19 Ministerstwo Finansów oraz Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zadecydowały o zmianie terminu na 1 stycznia 2021 roku. Czym jest XBRL i na czym polega raportowanie?

Definicja 

Skrót XBRL pochodzi od angielskiego wyrażenia Extensible Business Reporting Language i oznacza rozszerzalny język sprawozdawczości finansowej.Cały projekt ma służyć wymianie informacji biznesowych. Technologia polega na rozpoznawaniu semantyki poszczególnych elementów raportu i opisaniu ich. Każdy element ma swoje odwołanie do tak zwanej taksonomii XBRL. Jednolity wymagany format raportowania to XHTML i w takim dokumencie powinny też zostać zamieszczone znaczniki XBRL.

Cały projekt kontrolowany jest przez organizację non-profit, która składa się kilkuset firm i agencji rządowych. Wszystkie te organy zapewniają kontrolę i stałe udoskonalanie standardu. W wielu krajach (w tym w Polsce) to właśnie ten język sprawozdawczości finansowej jest obowiązkowym i wymaganym formatem.

Inline XBRL

Jest to wersja standardu, która polega na połączeniu najlepszych cech języka HTML oraz XBRL. Dzięki temu możliwe jest odczytywanie sprawozdania finansowego za pomocą większości przeglądarek internetowych. 

Jakie korzyści daje raportowanie XBRL?

Raportowanie sprawozdań finansowych za pomocą standardu w wersji Inline XBRL  przede wszystkim pozwala znacznie usprawnić cały proces przepływu informacji – sprawdź szczegóły na store.pwc.pl/pl/produkty/xbrl-reporter-raportowanie-zgodnie-z-esef. Dzięki temu, że raport może być odczytywany w standardowej przeglądarce internetowej, dostęp jest znacznie łatwiejszy, a także analiza przebiega sprawniej. 

Standard pozwala również na porównywanie rocznych skonsolidowanych raportów finansowych pomiędzy przedsiębiorstwami, aktualizowanie modeli finansowych oraz przyglądanie się trendom i wskaźnikom branżowym.