Jakie zadania mieszczą się najczęściej w obrębie outsourcingu księgowości?

Outsourcing rachunkowości, czyli powierzenie spraw związanych z podatkami, a często również szerzej rozumianymi finansami zewnętrznej firmie jest obecnie bardzo popularny i korzystają z niego przedsiębiorstwa różnego rodzaju i różnej wielkości. Wynika to z wielu zalet, jakie niesie ze sobą takie rozwiązanie. Należy do nich zwiększenie bezpieczeństwa prawnego, możliwość skoncentrowania działań na innych, ważniejszych kwestiach, oszczędności, ale również opcja skorzystania z dodatkowych usług, jakie oferują wyspecjalizowane firmy zajmujące się księgowością. Jakie zadania powierza się im najczęściej?

Outsourcing księgowości – podstawowe zadania

Podstawowym zadaniem, które przekazuje się zewnętrznym firmom księgowym, jest oczywiście prowadzenie ksiąg rachunkowych. Według obecnie funkcjonujących w Polsce regulacji prawnych prowadzenie księgowości uproszczonej jest możliwe wyłącznie w przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych. Wszystkie spółki, niezależnie od osiąganych obrotów, zobowiązane są do prowadzenia księgowości pełnej. Oczywiście wymaga to zarówno wiedzy, jak i konkretnych umiejętności. Przekazanie księgowości wyspecjalizowanej firmie pozwala na skupienie się na bardziej istotnych kwestiach.

Ważną funkcją, którą wykonują zazwyczaj zewnętrzni księgowi, jest również przygotowanie corocznych sprawozdań finansowych, które muszą przedstawiać wszystkie podmioty gospodarcze prowadzące księgowość pełną. To samo dotyczy przygotowania corocznych rozliczeń podatkowych, które dla spółek o rozbudowanej strukturze i działających w wielu obszarach jednocześnie, mogą być bardzo skomplikowane i wymagać dużego nakładu pracy.

Inne usługi, jakie świadczyć może biuro księgowe

Na tym jednak zadania outsourcingu księgowości się nie kończą – przeczytasz tu. Wyspecjalizowane firmy od rachunkowości zajmują się często również do wykonywania na zlecenie swoich klientów projektów i modyfikacji procesów rachunkowych wykorzystywanych w przedsiębiorczości. Dzięki temu przepływ dokumentów i informacji jest sprawniejszy, a koszty z tym związane niższe. Usługą wykonywaną przez biura rachunkowe, jest również doradztwo podatkowe, co wiąże się z możliwościami, jakie daje optymalizacja podatkowa.

Bardzo istotnym zadaniem, pełnionym często przez zewnętrzną księgowość jest również archiwizacja dokumentów. Zgodnie z polskimi przepisami, dokumentacja musi być przechowywana przez określony czas (zależący od rodzaju dokumentu), co wiąże się z koniecznością wykonania pracy archiwizacyjnej. Skorzystanie z takiej usługi znacznie odciąża przedsiębiorcę.