Dlaczego spółki decydują się na IPO?

Skrót IPO może brzmieć tajemniczo, nie oznacza on jednak nic innego jak pierwsze zaoferowanie przez spółkę swoich udziałów lub dokonanie emisji akcji na giełdzie papierów wartościowych. Oznacza więc to tak zwaną pierwszą publiczną ofertę na giełdzie papierów wartościowych. Nie ważne jest również to, jaka jest to giełda. Sytuacja dotyczy bowiem zarówno dużych giełd znanych na całym świecie, jak i mniejszych i specjalistycznych. 

Czytaj dalej „Dlaczego spółki decydują się na IPO?”

Dlaczego poprawne sprawozdanie finansowe jest ważne?

Najważniejszym celem prowadzenia działalności jest generowanie zysków. Wiąże się to z obrotem towarowym i pieniężnym, Skuteczność tego typu działań można oszacować za pomocą szeregu wskaźników. W zależności od formy prowadzonej działalności mierniki te mogą być przekazywane jedynie właścicielowi czy radzie nadzorczej lub też instytucjom państwowym gromadzącym informacje na temat przedsiębiorstw. Sprawozdania finansowe są istotnym elementem prowadzonej działalności – ułatwiającym pracę zarówno działu księgowości, jak i osobom zarządzającym.

Czytaj dalej „Dlaczego poprawne sprawozdanie finansowe jest ważne?”

Jakie zadania mieszczą się najczęściej w obrębie outsourcingu księgowości?

Outsourcing rachunkowości, czyli powierzenie spraw związanych z podatkami, a często również szerzej rozumianymi finansami zewnętrznej firmie jest obecnie bardzo popularny i korzystają z niego przedsiębiorstwa różnego rodzaju i różnej wielkości. Wynika to z wielu zalet, jakie niesie ze sobą takie rozwiązanie. Należy do nich zwiększenie bezpieczeństwa prawnego, możliwość skoncentrowania działań na innych, ważniejszych kwestiach, oszczędności, ale również opcja skorzystania z dodatkowych usług, jakie oferują wyspecjalizowane firmy zajmujące się księgowością. Jakie zadania powierza się im najczęściej?

Czytaj dalej „Jakie zadania mieszczą się najczęściej w obrębie outsourcingu księgowości?”

Dlaczego restrukturyzacja może uratować wiele firm przed upadłością?

Restrukturyzacja jest ratunkiem dla przedsiębiorców zagrożonych niewypłacalnością bądź takich, którzy już mają problem z regularną spłatą swoich zobowiązań. Restrukturyzacja w wielu przypadkach będzie cennym ratunkiem dla przedsiębiorców, którym szczególnie zależy na uratowaniu swojej firmy przed upadłością.

Czytaj dalej „Dlaczego restrukturyzacja może uratować wiele firm przed upadłością?”

Podatek u źródła – praca za granicą

Pracujesz za granicą i ciekawi Cię, jak wyglądają kwestie związane z podatkami? Nie wiesz na czym polega podatek u źródła i z czym jest on związany? W poniższym artykule przedstawimy podstawowe kwestie, które dotyczą wszystkich osób zarabiających poza granicami kraju lub przedsiębiorców sprzedających swoje towary i usługi nie na terenie Polski. Serdecznie zapraszamy do lektury!

Czytaj dalej „Podatek u źródła – praca za granicą”

Czym różni się audyt zewnętrzny od audytu wewnętrznego

W dużych firmach i organizacjach co jakiś czas organizowane są kontrole, których celem jest między innymi sprawdzenie przestrzegania ważnych przepisów, regulacji prawnych, dotyczących na przykład działu finansowego. Ta kontrola to nic innego jak audyt. Można mówić o audytach zewnętrznych i wewnętrznych. Te pierwsze prowadzone są przez kontrolerów z różnych ważnych nadrzędnych organizacji, urzędów. Te drugie to zadania najczęściej pracowników firmy, którzy tworzą wewnętrzny dział kontroli.

Czytaj dalej „Czym różni się audyt zewnętrzny od audytu wewnętrznego”

Zarobki dyrektora finansowego

Dyrektor finansowy to osoba zarządzająca działem finansowym w firmie, odpowiedzialna za planowanie budżetu, zarządzanie finansami i wydatkami oraz kontrolę nad pracą działu finansów i generowanych w nim dokumentów. W ostatnich latach rola CFO sprowadza się również do zadań decyzyjnych lub przynajmniej wydawania opinii na temat prowadzonych inwestycji czy projektów rozwojowych. Jakie zarobki otrzymuje dziś dyrektor finansowy?

Czytaj dalej „Zarobki dyrektora finansowego”