Jakie kwestie są regulowane przez prawo budowlane?

Główną ustawą regulującą w naszym kraju zasady stawiania wszelkich obiektów jest prawo budowlane, które weszło w życie 1 stycznia 1995 roku. Obejmuje ono szereg przepisów mających bezpośredni związek z przygotowaniem, realizacją czy oddawaniem inwestycji do użytku. Nad jego przestrzeganiem czuwa Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Szczegółowa charakterystyka zbioru

Prawo budowlane zawiera jedenaście rozdziałów precyzujących kluczowe kwestie definiujące budownictwo mieszkaniowe i przemysłowe. Rozpoczyna się od wykazu przepisów ogólnych, a w dalszej kolejności podejmuje zagadnienia odnośnie funkcji technicznych konkretnych obiektów, uprawnień i obowiązków podmiotów biorących udział w procesie budowlanym, czynności poprzedzających roboty, warunków rozbiórki nieruchomości oraz funkcjonowania organów administracji publicznej. Oprócz tego dokument określa:

  • formalności w zakresie projektowania
  • kary wynikające z odpowiedzialności zawodowej
  • rodzaje inwestycji wymagających zgłoszenia bądź pozwolenia
  • procedury w razie katastrofy
  • zasady ochrony zdrowia pracowników fizycznych

Warto jeszcze wspomnieć, że prawo budowlane uwzględnia istotne wytyczne związane z wyborem lokalizacji, w których mogą powstawać poszczególne obiekty. By uzyskać więcej informacji odwiedź – jdp-law.pl

prawo budowlane

Bez wprowadzania zmian ani rusz

Na przestrzeni ostatnich dwudziestu kilku lat prawo budowlane było wielokrotnie nowelizowane. Modyfikacje dotyczyły przede wszystkim doprecyzowania lub uaktualnienia obowiązujących przepisów, co jest oczywiste w warunkach nieustannie rozwijającego się sektora usług budowlanych. Oczywiście co jakiś czas zachodzi też konieczność wprowadzania bardziej gruntownych zmian o szerokim zakresie. Zazwyczaj są one wymuszone potrzebą znacznego uproszczenia, ewentualnie przyspieszenia procesów inwestycyjnych.