Dlaczego restrukturyzacja może uratować wiele firm przed upadłością?

Restrukturyzacja jest ratunkiem dla przedsiębiorców zagrożonych niewypłacalnością bądź takich, którzy już mają problem z regularną spłatą swoich zobowiązań. Restrukturyzacja w wielu przypadkach będzie cennym ratunkiem dla przedsiębiorców, którym szczególnie zależy na uratowaniu swojej firmy przed upadłością.

Restrukturyzacja – dlaczego jest lepsza niż upadłość?

Bez wątpienia restrukturyzacja ma wiele zalet i daje szansę na utrzymanie przedsiębiorstwa, pod warunkiem jednak, że zostanie wdrożona w odpowiednim momencie i przy zachowaniu odpowiednich procedur. Restrukturyzacja nie tylko pozwoli zatrzymać przedsiębiorstwo, a w niektórych przypadkach przywrócić je do funkcjonowania sprzed kryzysu. Jest to także sytuacja bardzo korzystna również z punktu widzenia wierzycieli, którzy dzięki temu zyskują pewność, że należne im środki wrócą do nich w ustalonym momencie. Ponadto w zależności od planu restrukturyzacji oraz stopnia zadłużenia przedsiębiorstwa w niektórych przypadkach możliwe będzie przynajmniej częściowe umorzenie zadłużenia. W przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością odpowiednio skonstruowany plan restrukturyzacji (www.pwc.pl/pl/uslugi/doradztwo-prawne/restrukturyzacja-upadlosc.html) powoli zwolnić z członków zarządu z poniesienia konsekwencji za zobowiązania zaciągnięte przez spółkę.

Jak wygląda plan restrukturyzacji

W każdym przypadku restrukturyzacja odbywa się w oparciu o indywidualny plan, czyli dokument opisujący między innymi zastosowane środki czy poszczególne etapy przeprowadzania restrukturyzacji. Wszystkie zapisy zawarte w takim planie mają jeden cel – dzięki ich wprowadzeniu w życie przedsiębiorstwo ma powrócić do swojego funkcjonowania z czasów przez nastaniem niewypłacalności. Warto przy tym mieć na uwadze, że by osiągnąć pełen sukces, plan restrukturyzacji musi zostać również zaakceptowany przez wierzycieli (którzy ze względu na dobro własnych interesów rzadko odmawiają). Plan może zakładać między innymi:

  • umorzenie odsetek wynikających z braku terminowej spłaty zadłużenia,
  • rozłożenie zobowiązań na bardziej korzystne i łatwiejsze do spłaty raty,
  • przekazanie wierzycielom części akcji należących do spółki w zamian za przekazanie części jej akcji.