W czym pomoże nam doradca podatkowy?

Wielu przedsiębiorców zastanawia się nad sensem korzystania z usług doradców podatkowych. Warto wobec tego zastanowić się nad tym, czy rzeczywiście warto powierzyć obsługę firmy osobie z uprawnieniami. W tym celu konieczne staje się zapoznanie ze specyfiką tego zawodu.

Czego można oczekiwać od doradcy podatkowego?

W Polsce działają tysiące doradców podatkowych, dzięki czemu każdy ma możliwość skorzystania z usług wykwalifikowanych i doświadczonych osób. Do ich obowiązków zaliczyć można reprezentowanie klientów przed organami administracji publicznej, w sądach – jeśli sprawa dotyczy prawa podatkowego i celnego. Na tym oczywiście nie koniec. Dochodzą do tego porady, opinie i wyjaśnienia w zakresach obowiązków podatkowych i celnych. Wymagać można prowadzenia ksiąg rachunkowych, podatkowych i ewidencji do celów podatkowych. Doradca pomoże w sporządzaniu różnego typu zeznań i deklaracji podatkowych, wesprze we wszystkich działaniach związanych z szeroko pojętym prawem podatkowym. Każdy doradca jest zobowiązany do dbania o bezpieczeństwo interesów swoich klientów. Wymaga się od niego zachowania tajemnicy zawodowej w zakresie świadczonych przez niego usług. Musi dołożyć wszelkich starań do tego, aby należycie zabezpieczyć wszystkie przekazane mu przez klienta informacje przed ich wykorzystaniem w niepożądany sposób przez osoby trzecie. Wyjątkiem będzie sąd, który jako jedyny może zwolnić doradcę z tego obowiązku. Kolejną kwestią jest ta dotycząca ubezpieczenia od ryzyka popełnienia błędu przez usługodawcę i przestrzeganie przez niego zasad etyki zawodowej.

Doradztwo podatkowe – co jeszcze warto wiedzieć?

Doradca podatkowy to zawód prawniczy, dlatego tego typu stanowisko mogą piastować wyłącznie osoby z odpowiednimi kompetencjami – wykształceniem i kwalifikacjami. Wyłącznie osoba posługująca się tytułem doradcy podatkowego może reprezentować swoich klientów przed sądem w sprawach związanych z postępowaniem administracyjnym. Można śmiało powiedzieć, że doradca posiada szereg kompetencji finansowych, prawniczych i ekonomicznych. Profesjonalne doradztwo podatkowe wymaga dogłębnego przeanalizowania wszystkich procesów księgowych zachodzących w firmie klienta, łącznie ze specyfiką prowadzonego przez niego biznesu. Usługobiorcy mogą liczyć na to, że doradca podatkowy będzie podejmował działania na rzecz i w interesie swoich klientów. Podlega on wyłącznie przepisom prawa i zasadom etyki, wobec czego jest niezależny od innych. W przypadku naruszenia tych zasad, doradca będzie zmuszony ponieść odpowiedzialność dyscyplinarną, łącznie z możliwością pozbawienia go prawa do wykonywania zawodu.

Więcej przeczytasz na stronie – https://www.pwc.pl/pl/uslugi/doradztwo-podatkowe.html