Czym są podatki pośrednie?

Podatek pośredni to specyficzny rodzaj podatku, jaki jest nakładany na usługi i towary. W tym przypadku nie jesteśmy bezpośrednio zobowiązani do ich zapłaty, gdyż takie podatki są przerzucane na inne podmioty. Nie dochodzi zatem do uwzględnianie zdolności płatniczej podatnika. Jakie wyróżniamy rodzaje podatków pośrednich? Czym się cechują?

Podatki pośrednie – rodzaje

Najpopularniejszymi rodzajami podatków pośrednich są:

  • Podatek VAT – jest on określony w ustawie o podatku od towarów i usług. Opodatkowaniu w tym przypadku podlegają dostawy towarów i świadczenie usług na terytorium RP, import i eksport towarów, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terenie RP. Podatnikami są tutaj osoby prawne, osoby fizyczne prowadzące samodzielnie działalność i jednostki organizacyjne, które nie mają osobowości prawnej.
  • Opłaty akcyzowe, jakie są nakładane głównie na alkohole i wyroby tytoniowe. Ustawa o podatku akcyzowym wskazuje, że przedmiotem opodatkowania jest produkcja akcyzowych wyrobów, wprowadzenie ich do składu podatkowego i nabycie wewnątrzwspólnotowe (poza nabyciem dokonywanym do składu podatkowego). Opłata akcyzowa dotyczy osób prawnych, fizycznych i jednostek organizacyjnych bez osobowości prawnej. 
  • Cło.
  • Opłaty rejestracyjne, które pobierane są od posiadaczy telewizorów i samochodów. 

Jaką rolę pełnią podatki pośrednie?

Warto podkreślić, że podatki pośrednie pełnią ważne role w gospodarce państwa – sprawdź szczegóły na stronie pwc.pl. Przede wszystkim są stabilizatorem koniunktury, co wiąże się z wrażliwością na zmiany poziomu dochodu narodowego i innych wartości związanych z ekonomią. Inną rolą jest rola stymulacyjna, która dotyczy oddziaływania na decyzję danych podmiotów gospodarczych. Co ciekawe, podatki tego typu mogą promować konsumpcję konkretnych wyrobów. Są istotne przy słabej administracji, gdyż wiążą się z dużą ściągalnością. 

Podatki pośrednie są znane w naszym kraju. Najpopularniejszy jest podatek VAT, jaki dotyczy towarów i usług. Nie zapominajmy o tym, że ten instrument pełni ważne role w gospodarce państwowej.