Dlaczego poprawne sprawozdanie finansowe jest ważne?

Najważniejszym celem prowadzenia działalności jest generowanie zysków. Wiąże się to z obrotem towarowym i pieniężnym, Skuteczność tego typu działań można oszacować za pomocą szeregu wskaźników. W zależności od formy prowadzonej działalności mierniki te mogą być przekazywane jedynie właścicielowi czy radzie nadzorczej lub też instytucjom państwowym gromadzącym informacje na temat przedsiębiorstw. Sprawozdania finansowe są istotnym elementem prowadzonej działalności – ułatwiającym pracę zarówno działu księgowości, jak i osobom zarządzającym.

Czym charakteryzuje się sprawozdanie finansowe?

Zgodnie z obowiązującym prawem handlowym i prawem podatkowym, sprawozdawczość finansowa powinna być prowadzona na podstawie dokumentów księgowych przedsiębiorstwa. Mają one w sposób jasny i przejrzysty ukazywać kondycję finansową przedsiębiorstwa. Ważnym jest również, aby sprawozdania tworzone zarówno na własne potrzeby jednostki, jak i dla instytucji zewnętrznych były jasne oraz rzetelnie wykonane. Stąd też wiele organizacji zrzeszających księgowych tworzy zarówno krajowe, jak i międzynarodowe standardy. Sprawozdawczość finansowa zazwyczaj obejmuje takie dokumenty przedsiębiorstwa, jak: bilans, rachunek zysków i strat, odpowiednio przygotowany rachunek przepływów finansowych. Dodatkowo te elementy mogą być wzbogacone komentarzem o istotnych punktach. W przypadku wystąpienia, wskazuje się także zmiany w funduszu własnym jednostki, wraz z przyczynami tychże. Spółki akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością, spółdzielnie powinny również przedstawić podsumowanie działalności w roku księgowym oraz wskazać perspektywy i zagrożenia dla prowadzonych zadań. Wszystkie dokumenty, przedstawione w jasny sposób dają szeroki obraz działania organizacji i pozwalają na ocenę jej kondycji.

Rola sprawozdawczości w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Każdy podręcznik dotyczący zarządzania, niezależnie od dziedziny, wskazuje, że do podejmowania odpowiednich decyzji jest niezbędna pełna wiedza. Bez niej nie można mówić o świadomym zarządzaniu. Sprawozdania finansowe mają na celu wspomóc decyzje dotyczące różnych aspektów działalności. Dlatego też ich przygotowanie w sposób przejrzysty jest niezwykle istotne. Z jednej strony dokumenty są przygotowane po to by opracować strategię i metody zarządzania, z drugiej jednak strony są również oceną i ewaluacją dla osób podejmujących kluczowe decyzje w organizacji. Dlatego też, rola sprawozdawczości jest bardzo ważna (www.pwc.pl/pl/uslugi/sprawozdawczosc-i-raportowanie.html) w działaniach tego typu – tylko rzetelne dokumenty dają prawdziwy obraz.