Dlaczego spółki decydują się na IPO?

Skrót IPO może brzmieć tajemniczo, nie oznacza on jednak nic innego jak pierwsze zaoferowanie przez spółkę swoich udziałów lub dokonanie emisji akcji na giełdzie papierów wartościowych. Oznacza więc to tak zwaną pierwszą publiczną ofertę na giełdzie papierów wartościowych. Nie ważne jest również to, jaka jest to giełda. Sytuacja dotyczy bowiem zarówno dużych giełd znanych na całym świecie, jak i mniejszych i specjalistycznych. 

Dlaczego spółki decydują się na IPO?

Nie ma jednego konkretnego powodu. Najczęściej zamiar ten wynika po prostu z chęci zdobycia kapitału, który daje publiczna emisja akcji. Jest to pewnego rodzaju rozkręcanie ekspansji wynikającej z rozbudowy działalności lub poprzez przejęcie innych. Innym powodem może być dystrybucja ryzyka, które związane jest z działalnością spółki w szerszej niż dotąd rzeszy inwestorów. Ponadto pierwotni założyciele mogą mieć chęć spieniężenia swoich udziałów. IPO jest również wygodnym sposobem na wyjście z inwestycji poprzez zrealizowanie zysku z niej. 

Zarządzanie IPO 

Prace mające na celu IPO są rozpoczynane często nawet na długie miesiące przed. Najwięcej czasu zajmuje osiągnięcie zgodności księgowej, zarządzania oraz procedur wewnętrznych spółki z zasadami, jakie mają giełdy papierów wartościowych. Najczęściej z pomocą maklera, firmy, która specjalizuje się w papierach wartościowych lub jednego z banków inwestycyjnych, specjalizującego się w emisjach, przygotowywany jest dokument sprzedaży lub inaczej prospekt. Zawiera on wszystkie zmiany, jakie dotyczą danej spółki oraz jest dokumentem sprzedaży. Kolejnym etapem jest określenie zamiaru sprzedaży akcji w miejscach takich jak internet, gazety itp. Często ogłoszenia te kierowane są do instytucji będących funduszami inwestycyjnymi, emerytalnymi oraz firmami ubezpieczeniowymi. Razem z bankiem inwestycyjnym są one w stanie udzielić gwarancji odkupienia akcji w momencie, jeśli nie sprzedadzą się w trakcie IPO. Doradcy PWC danej spółki są odpowiedzialni za ustalenie ceny emisji akcji na takim poziomie, który zagwarantuje ich sprzedaż, jednak zawsze istnieje ryzyko pomyłki. 

Konsekwencje IPO są dość specyficzne. Akcje spółki do tego momentu notowane są na giełdzie, co oznacza, że od tej pory będą one cieszyły się większym zainteresowaniem mediów oraz publicznym nadzorem. Jeśli procedura przyniesie pozytywny wynik, wartość akcji będą wzrastać, co oznacza zysk dla akcjonariuszów. Jednak pamiętajmy, że giełda papierów wartościowych zawsze niesie za sobą ryzyko i morze zdarzyć się, że ceny akcji zaczną spadać.